Vận chuyển hàng, gửi hàng đi Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Vận chuyển hàng, gửi hàng đi Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Bảo Lộc là một thị xã trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. Bảo Lộc nằm trên tuyến quốc lộ 20, cách Thành phố Đà Lạt khoảng 110 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 190 km.  Bảo Lộc thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí đắc địa và những điều kiện tự nhiên phong phú...