Vận chuyển hàng hóa, gửi hàng đi Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Vận chuyển hàng hóa, gửi hàng đi Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

TP.Mỹ Tho hiện là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Trong nhừng năm vừa qua TP Mỹ Tho đã có sự khởi sắc tích cực. Thành phố đã thu hút được nhiều dự án lớn, thu hút nguồn lực đầu tư vào thành phố, mời gọi đầu tư nâng cấp, xây dựng hạ tầng thương mại, dịch vụ,...